ruben electric est   eng   
ETTEVÕTTEST TOOTED JA TEENUSED KONTAKT
 
  KÕRGEPINGEKAABLITE KOORMUSARVUTUSE TARKVARA   
print  
KAABLITE JA ÕHULIINIDE PAIGALDAMISSEADMED JA ABIVAHENDID
KAABLIKLAMBRID
KAABLIKAITSE PLAADID
KÕRGEPINGEKAABLITE KOORMUSARVUTUSE TARKVARA

KÕRGEPINGEKAABLITE KOORMUSARVUTUSE TARKVARA

Pakume kõrgepingekaablite koormusarvutuse tarkvara CYMCAP firmalt CYME International T&D Inc, mis:

  • võimaldab kõrgepingekaablite voolu ja temperatuuri arvutusi püsi-, siirde- ja avariitalitlustel vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud Neher-McGrath ja IEC 60287, IEC 60853 standardites toodud meetoditele;
  • võimaldab graafiliselt modelleerida ja analüüsida kõrgepingekaabelliiniga ristuvate või lähestikku kulgevate kaabelliinide või teiste soojusallikate ning nende vahelise paigutuse ja tagasitäidete mõju kaabli töötemperatuurile ja läbilaskevõimsusele (pinnasesse või veekogu põhja maetult, ventileerimata tunnelites, erineva termilise juhtivusega tagasitäitega ja/või täiteta betoonkünades);
  • võimaldab automaatset kaablite paigutuse optimeerimist torupakkides;
  • võimaldab arvutada kaablite magnetvälja ulatust, näivtakistust, kaablielementidele lubatud lühisvoolu;
  • sisaldab eelkoostatud teeke, andmebaase ja karakteristikuid kommertskasutuses olevate, tootjast sõltumata, eri tüüpi kaablite, paigaldustorude, soojusallikate, pinnasetüüpide ja paigaldusviiside kohta, võimaldades kasutajal programmi andmebaasis parameetreid korrigeerida, täiendada ja lisada uusi tüüpe;
  • võimaldab mudelite ja analüüside graafilist/tabelkujul taasesitamist ja väljatrükki.

             

     

             

 
copyrighted